ISPM 15

Mi az ISPM 15 szabvány és miért szükséges?

Az ISPM 15 szabvány a faalapú csomagoló anyagok nemzetközi forgalomba hozatalát szabályozó
rendelet, melyet azért vezették be, hogy akadályozzák az egyes, fűrészáruban előforduló kártevők
(rovarok, hengeresférgek) globális terjedését. A szabvány a világ számos országában már
bevezetésre került és alkalmazásának ellenőrzését megkövetelik a határon dolgozó hatósági
szervektől.

Ki készítette és hagyta jóvá a rendeletet?

Európai Uniós szinten a United Nations Food (FAO) megbízásából az International Plant Protection
Convention (IPPC) dolgozta ki a fertőtlenítés műszaki és adminisztrációs irányelveiről szóló
szabványt, abból a célból, hogy a tagállamok azt bevezessék és alkalmazzák. Magyarországon a
szabványról szóló rendelet a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium adta ki. A szabvány
honosítási feladatait a NTKSZ és a FAIMEI munkatársai végezték el.

Milyen faalapú csomagolóanyagokra alkalmazható?

Fenyő és lombos alapanyagok esetében is alkalmazható. A szabvány nem vonatkozik faalapú
kompozit anyagokra (rétegelt lemez, OSB, MDF, stb.), amelyek gyártási technológiája eleve kizárja a
kártevők túlélését. Nem vonatkozik a szabvány továbbá, a 6 mm-nél vékonyabb csomagoló
elemekre.

Kire vonatkozik a szabvány?

Az ISPM 15 szabvány azokra vonatkozik, akik közvetlenül, vagy közvetve csomagoló anyagot
exportálnak bármely másik országba és a fenti kritériumoknak megfelelő faanyagot használnak fel
csomagolóanyag gyártásához.

Mi történik, ha nem megfelelően kezelt csomagolóanyag kerül exportálásra?

Amennyiben a csomagolóanyag ellenőrzése során annak fertőzöttsége bizonyítást nyer, az illetékes
hatóság elrendelheti, a szállítmány átrakodását vagy (nagyobb valószínűséggel) megtagadhatja
annak bebocsátását. A visszautasított regisztrációs számokat a világhálón elérhető listán
nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel az adott gyártó későbbi kitiltását is maga után
vonhatja, három visszautasítás pedig, a regisztrációs szám kötelező visszavonását eredményezi.

Ki felügyeli a szabvány bevezetését?

A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ), mint hatóság felügyeli a 62/2005.
(VII. 8.) számú rendelet betartását. A rendelet kimondja, hogy csak azok használhatnak ISPM 15
regisztrációs számot, akik hőkezelő berendezésüket erre akreditált laboratóriummal bevizsgáltatták
és rendelkeznek a vizsgálat jegyzőkönyvével. Jelenleg Magyarországon az egyetlen akreditált
laboratórium a FAIMEI.

Regisztrációs szám és jelölések

A regisztrációs számot az IPPC szabványos bélyegzőjével együtt lehet csak alkalmazni. A
bélyegzőnek jól olvashatónak kell lennie, és jól látható helyre kell elhelyezni. A bélyegző méretére
vonatkozólag a szabvány nem tartalmaz előírást, de ha az nehezen olvasható, akkor meg kell növelni
a bélyegezhető felület nagyságát. A bélyeget be lehet sütni vagy lehet festeni, ezen esetben ajánlott
a fekete szín használata.

Az ISPM 15 bélyegző: