ISPM 15

ISPM 15

Hőkezelési szabvány

 A zárlati károsítók fa csomagolóanyaggal történő terjedésének megakadályozására a FAO szabványt hozott létre ISPM 15 jelöléssel, mely szabályozza a fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmét.

A szabvány a világ számos országában már bevezetésre került és alkalmazásának ellenőrzését megkövetelik a határon dolgozó hatósági szervektől.

Az ISPM szabvány:

Az ISPM 15 szabvány a faalapú csomagoló anyagok nemzetközi forgalomba hozatalát szabályoz rendelet.

Célja:

Az ISPM 15 –öt azért vezették be, hogy akadályozzák az egyes, fűrészáruban előforduló biotikus fertőzések (rovarok, hengeresférgek) globális terjedését.

Alapító, jóváhagyó:

Európai Uniós szinten a United Nations Food (FAO) megbízásából az International Plant Protection Convention (IPPC) dolgozta ki a fertőtlenítés műszaki és adminisztrációs irányelveiről szóló szabványt, abból a célból, hogy a tagállamok azt bevezessék és alkalmazzák. Magyarországon a szabványról szóló rendelet a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium adta ki. A szabvány honosítási feladatait a NTKSZ és a FAIMEI munkatársai végezték el.

Milyen faalapú csomagolóanyagokra alkalmazható az ISPM 15?

Az ISPM 15 fenyő és lombos alapanyagok esetében is alkalmazható. A szabvány nem vonatkozik faalapú kompozit anyagokra (rétegelt lemez, OSB, MDF, stb.), amelyek gyártási technológiája eleve kizárja a biotikus kártevők túlélését. Nem vonatkozik a szabvány továbbá, a 6 mm-nél vékonyabb csomagoló elemekre.

Kire vonatkozik az ISPM 15 szabvány?

A szabvány azokra vonatkozik, akik közvetlenül, vagy közvetve csomagoló anyagot exportálnak bármely másik országba és a fenti kritériumoknak megfelelő faanyagot használnak fel csomagolóanyag gyártásához.

Mi történik, ha nem megfelelően kezelt csomagolóanyag kerül exportálásra?

Amennyiben a csomagolóanyag ellenőrzése során annak fertőzöttsége bizonyítást nyer, az illetékes hatóság elrendelheti, a szállítmány átrakodását vagy (nagyobb valószínűséggel) megtagadhatja annak bebocsátását. A visszautasított regisztrációs számokat a világhálón elérhető listán nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vétel az adott gyártó későbbi kitiltását is maga után vonhatja, három visszautasítás pedig, a regisztrációs szám kötelező visszavonását eredményezi.

Felügyelet.

A Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat (NTKSZ), mint hatóság felügyeli a 62/2005. (VII. 8.) számú rendelet betartását. A rendelet kimondja, hogy csak azok használhatnak ISPM 15 regisztrációs számot, akik hőkezelő berendezésüket erre akkreditált laboratóriummal bevizsgáltatták és rendelkeznek a vizsgálat jegyzőkönyvével. Jelenleg Magyarországon az egyetlen akkreditált laboratórium a FAIMEI.

Regisztrációs szám és jelölések.

A regisztrációs számot az IPPC szabványos bélyegzőjével együtt lehet csak alkalmazni. A bélyegzőnek jól olvashatónak kell lennie, és jól látható helyre kell elhelyezni. A bélyegző méretére vonatkozólag a szabvány nem tartalmaz előírást, de ha a betűk / számok nehezen olvashatóak, akkor meg kell növelni a bélyegezhető felület nagyságát. A bélyegző méretét – az ésszerűség keretein belül – érdemes minél nagyobb méretben elkészíteni. A bélyeget be lehet sütni v agy lehet festeni, de utóbbi esetben el kell kerülni a sárga és a piros színek árnyalatait. Legszerencsésebb a fekete szín használata.

Az ISPM 15 bélyegző

Az ISPM 15 bélyegzőben az alábbi jelölések szerepelnek:

  • IPPC: védjegy
  • HU: Ország hivatalos kétbetűs rövidítése
  • XX: Regisztrációs szám
  • HT: Hőkezelt (heat treated) angol kifejezés rövidítése
  • DB: Kérgezett (debarked) angol kifejezés rövidítése

A szabvány további hatósági azonosító jelölések elhelyezését is megengedi.